Från tillbyggnad till totalentreprenad
Vi bygger mervärden

Tage & Söner är ett familjeföretag i byggbranschen. Vi har en bred verksamhet och kapacitet att utföra både små och stora projekt från planering till fullbordad byggnation. Vi är verksamma i huvudsak över västsverige. Vi ser till varje kunds unika behov och försöker tänka nytt och annorlunda. Vi har den samlade kompetens, de resurser och den erfarenhet som krävs för att bygga handfast verklighet utifrån behov, idéer och drömmar.

 

Vad vi bygger.

Tage & Söners uppdrag sträcker sig från tillbyggnader av befintliga lokaler till omfattande totalentreprenader vid stora nybyggnadsprojekt. Vi bygger kvalitet åt industri, offentlig verksamhet, handel och bostadsbolag.

Vad vi levererar

Tage & Söner har stor erfarenhet av att projektera, planera, projektleda och genomföra byggnationer. Från tillbyggnader till omfattande nybyggnationer. Vi strävar efter funktionalitet, prisvärdhet och estetik.

Nyheter

Pressrelease Gummifabriken etapp två

2023-04-27

I tvisten avseende Gummifabriken etapp två har parterna träffats i ett försök till förlikning, det vill säga en utomrättslig överenskommelse. Parternas respektive uppfattning skiljer sig högst avsevärt och medlingsförsöket har inte lyckats. Tvisten kommer nu att avgöras i domstol. Parterna har närmat sig varandra, men Tage & Söners uppfattning är att VKI, Värnamo Kommunala Industrifastigheter, först nu börjat inse vidden av sitt felaktiga agerande.

Se fler nyheter
Våra Byggtjänster