Mer än byggrörelse

Tage & Söner Förvaltnings AB är moderbolag i företagsgruppen. Verksamheten består av en byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning samt en industrirörelse.

Vårt verksamhetsområde är västra Sverige, med tyngdpunkten i västra Småland och Halland. Vi har kontor i Smålandsstenar, Jönköping, Halmstad, Varberg.

Följande aktiebolag ingår i företagsgruppen

Tage & Söner Byggnads AB

Tage & Söner i Varberg AB

Tage & Söner Industrientreprenad AB

Bostads AB Nissan samt ett antal andra fastighetsbolag och kommanditbolag

KEBA Sweden AB

DSCN0254.jpg