Om oss
Tage & Söner

Om oss

Tage & Söner är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom byggentreprenad, byggservice och fastighetsförvaltning.

Vi har en stark och lokal förankring i västra Sverige. Vi har för närvarande kontor i Smålandsstenar, Halmstad och Varberg. Vår framgång bygger på yrkesskickliga medarbetare, en stark vilja och ett stort engagemang.

Tage & Söner startade sin verksamhet 1959 och har idag i koncernen totalt omkring 200 medarbetare. Vi har den samlade kompetens, de resurser och den erfarenhet som krävs för att bygga handfast verklighet utifrån behov, idéer och drömmar. Vårt engagemang är stort i våra uppdrag. 

Kompetens, kvalitet, effektivitet och närhet.

Tage & Söner är ett väletablerat byggföretag. Arbetsformerna är enkla och beslutsvägarna korta. Vi har det mindre företagets fördelar, men kraftfulla resurser och stor erfarenhet, när det gäller att genomföra omfattande och komplexa projekt, med höga krav på flexibilitet, kvalitet, ekonomi och effektivitet.

Att bygga hus och lokaler är en konst och vi har byggt allt från industrianläggningar och kontor till bostäder och offentliga byggnader. För att det färdiga huset ska motsvara förväntningarna måste varje led i byggprocessen fungera – såväl vad gäller människor som maskiner och material. Det är viktigt att i varje led få till väl fungerande samarbeten.

Tillsammans vill vi aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

Vår ambition och vår bästa reklam är nöjda kunder. Detta uppnår vi genom kompetent, engagerad och delaktig personal. Våra kunder utgörs huvudsakligen av stat, landsting, kommuner, bostadsbolag, företag och industri.

M3750-16_AN_-6197.jpg