Nyheter

Nya ändringarna om solfångare i plan- och bygglagen

2018-08-08

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Bland annat infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler.

Nytt svenskt certifieringssystem säkerställer klimatneutrala byggnader

2018-07-04

Den 29 juni släpptes en pilotversion av ett nytt svenskt certifieringssystem som höjer ribban. Det nya certifieringssystemet NollCO2 är en följd av Sveriges åtaganden i World Green Buildings åtagande från COP21 i Paris 2015.

Nytt avtal med Varbergs Bostad

2018-06-05

Vi är glada att kunna meddela att från den 1 maj 2018 så har Tage & Söner skrivit ramavtal med Varbergs Bostad avseende byggnadsarbeten. Avtalet omfattar ny-, om och tillbyggnader samt visst akut- och långtidsplanerat underhåll inom Varbergs Bostads AB:s fastighetsbestånd, norra delen.

Förenklade byggregler inom norden

2018-05-30

De nordiska länderna enades under tisdagen om att stärka samarbetet kring harmonisering av byggregler och standarder mellan myndigheter i de nordiska länderna, vilket ska leda till lägre byggkostnader uppger Näringsdepartmentet.

Färdigställda bostäder under 2017

2018-05-08

Under 2017 färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är 14 procent fler färdigställda lägenheter än under 2016. Det är också det högsta antalet sedan rekordåret 1992. Det visar färskt statistik från SCB.

Gröna Obligationer

2018-04-11

För att målen från klimatmötet i Paris ska uppnås, det vill säga att temperaturökningen hålls till under två grader, kommer det att krävas enorma investeringar i teknik och lösningar som minskar både användningen av fossila bränslen och de höga koldioxidutsläpp som förbränningen av dem medför.

Energibyggare

2018-04-09

Den 1 januari 2021 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader. I september 2014 startades projektet Build Up Skills Swebuild på uppmaning av EU som ville veta hur medlemsländerna planerar att möta de kommande energikraven.

Se mer av Tage & Söner på vår nya webb

2018-03-29

Nu har vi lanserat vår helt nya webbplats. En sida som skall ge våra kunder och hela vårt nätverk en ännu bättre bild av vad vi gör och vad vi kan erbjuda.

Nytt miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

2018-03-22

Nu lanserar IVL Svenska Miljöinsitutet ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

Byggbranschen - en säker väg till jobb

2018-02-23

Bygg- och anläggning är en säker väg till jobb. Det visar Arbetsförmedlingens senaste rapport om var jobben finns om fem år. Enligt prognosen råder stor efterfrågan på många yrkesgrupper inom bygg och anläggning. - Bygg ger en enorm möjlighet för unga och nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Branschen har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Så fungerar pyramidregeln i AMA

2017-03-16

Har du koll på hur pyramidregeln fungerar i AMA? Här får du en sammanfattning.

De 20 största byggföretagen står för 72% av marknadens totala byggkostnad

2017-03-03

Under 2016 startade drygt 7 000 projekt till en total byggkostnad av 240 miljarder kronor. Topp 20 på listan över byggnadsentreprenörer står för 72 % av marknaden. Det visar en sammanställning från Byggfakta.

Skatt på solel ska sänkas

2017-02-28

Den omstridda skatten på solel sänks till 0,5 öre per kilowattimme. Det föreslår nu regeringen.

Nya upphandlingsregler från 1 januari 2017

2016-12-16

Den 1 januari kommer en ny lag om offentlig upphandling (LOU) samt en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som ersätter de nu gällande lagarna. Dessutom tillkommer en ny lag om koncessioner (LUK).

Energireglerna i BBR skärps

2016-11-28

Boverket skärper reglerna om verifiering av en byggnads energianvändning. Nu måste byggherren verifiera energianvändningen

Tage & Söner diplomerat enligt POVEL

2015-11-04

Tage & Söner arbetar enligt verksamhetsledningssystemet POVEL