BF KMA-cert 1920x1080-300.jpg

BKMA - vårt nya verksamhetssystem

Vi kan stolt meddela att Tage & Söner numera är certifierade enligt BKMA Byggföretagens KMA (BKMA), där KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BKMA Certifiering är ett svenskt, branschanpassat alternativ till ISO 9001/14001/45001.

Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring, samt att fortlöpande utveckla hela verksamhetens egenkontroll. Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare för oss att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som BKMA-certifierat företag följs vi dessutom upp årligen av DNV (Det Norske Veritas), som är ett externt, oberoende certifieringsorgan.

Denna certifiering garanterar att vi kontinuerligt arbetar med att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som är aktuella för oss, att vi åtar oss uppdrag som ger hållbara produkter genom kloka och miljövänliga val, att vi kontrollerar att vi samarbetar med andra aktörer som håller hög kvalitet, samt att vi naturligtvis erbjuder en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Varmt välkomna att höra av er till oss!