energy-3141245.jpg

Energibyggare - för ett energieffektivt byggande

Den 1 januari 2021 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader. I september 2014 startades projektet Build Up Skills Swebuild på uppmaning av EU som ville veta hur medlemsländerna planerar att möta de kommande energikraven.

Byggnader står för trettio procent av energianvändningen i Sverige och det finns mycket att vinna på ett energieffektivt byggande. Sveriges Byggindustrier tillsammans med andra aktörer i byggindustrin har utvecklat en utbildning till energibyggare. Tanken är att företagets arbetsledare utbildar sig till handledare för att i sin tur internutbilda resterande organisation. Tage & Söner har arbetsledare som fungerar som handledare. Utbildningen fokuserar på energi och täthet. Helt enkelt hur man bygger energismart. Innehållet i utbildningen syftar till bredda den gemensamma kunskapen om energieffektivt byggande hos yrkesarbetarna och höja den gemensamma lägstanivån av kunskap kring energieffektivisering. 

Utbildningen är upplagd utifrån verkliga problemsituationer och leder till mycket givande diskussioner i grupperna och tanken är att de som har gått den ska känna att de har mandat att säga till på arbetsplatsen om ett moment utförs på ett sätt som inte är riktigt ur energiperspektiv.