Glödlampa01.jpg

Energireglerna i BBR skärps

Boverket skärper reglerna om verifiering av en byggnads energianvändning. Nu måste byggherren verifiera energianvändningen

Nu har Boverket tagit beslut om de nya energireglerna som var ute på remiss i somras. Det handlar om flera nya föreskrifter som träder i kraft redan den 15 december i år.

Föreskriften BEN 1 är en helt ny föreskrift som innehåller regler för att förtydliga hur en byggnads energiprestanda ska bestämmas utifrån en normal användning.

Kan verifieras genom både mätning och beräkning

Föreskriften BBR 24 innehåller krav i Boverkets byggregler, BBR, om att en byggnads energiprestanda ska verifieras. Kravet på verifiering bör enligt ett allmänt råd göras genom mätning i den färdiga byggnaden, men kan även göras genom beräkning.

Dagens befintliga krav ställer inget krav på verifiering men i ett allmänt råd står det att kraven bör verifieras dels genom beräkning vid projekteringen dels genom mätning i den färdiga byggnaden.
 

BEN ska användas vid verifiering och energideklaration

När byggherren ska verifiera att byggnaden uppfyller kraven på specifik energianvändning i BBR ska den nya föreskriften BEN 1 användas. Den ska även användas av energiexperten då denne ska bestämma en byggnads energiprestanda i en energideklaration.

Som en följd av de nya föreskrifterna ändrar Boverket även sina föreskrifter BED om energideklarationer och CEX om certifiering av energiexpert.

De nya reglerna ska tillämpas på arbeten där startbesked beslutas den 15 december eller senare. Reglerna omfattas inte av någon övergångstid.

Publicerad av: Per Haskel