clause-2550192.jpg

Förenklade byggregler inom norden

De nordiska länderna enades under tisdagen om att stärka samarbetet kring harmonisering av byggregler och standarder mellan myndigheter i de nordiska länderna, vilket ska leda till lägre byggkostnader uppger Näringsdepartmentet.

Igår enades bostadsministrarna från Sverige, Norge, Finland, Island och Åland i en deklaration om att stärka samarbetet kring harmonisering inom byggbranschen. Det handlar bland annat om att sätta igång relevant forskning och stärka nordiska nätverk inom byggbranschen som stöder en sådan harmonisering enligt Näringsdepartementet.

De årliga merkostnader som skillnader i nationella byggregler i Norden leder till beräknas enligt en rapport från Nordisk Innovation ligga på mellan 40 och 60 miljoner euro enbart i Sverige.

– Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar av Norden, säger bostadsminister Peter Eriksson, i pressmeddelandet.

Källa: Hållbart Byggande