earth-405096.jpg

Gröna obligationer – symbolhandling eller miljönytta?

För att målen från klimatmötet i Paris ska uppnås, det vill säga att temperaturökningen hålls till under två grader, kommer det att krävas enorma investeringar i teknik och lösningar som minskar både användningen av fossila bränslen och de höga koldioxidutsläpp som förbränningen av dem medför.

Som en del i sitt klimat- och miljöarbete emitterar fler och fler kommuner och fastighetsbolag gröna obligationer. Den egentliga miljönyttan med obligationerna har ifrågasatts och de beskrivs ibland som en ren symbolhandling, något som även lyfts i regeringsutredningen “Att främja marknaden för gröna obligationer”.

Gröna obligationer, som lanserades som begrepp första gången 2008 av Världsbanken, har de senaste åren pekats ut av ett flertal institutioner som en möjlighet att få fram kapital som kan finansiera satsningar som bidrar till hållbar utveckling. Än så länge utgör marknaden för gröna obligationer endast 0,2 procent av världens obligationsmarknad. Men den har, enligt regeringsutredningen “Att främja marknaden för gröna obligationer”, växt exponentiellt de senaste tio åren från ingenting till närmare 300 miljarder dollar på den globala marknaden.

Investeringar skulle gjorts ändå

Förra året gav Kommuninvest, som är kommunsektorns största kreditgivare, ut gröna obligationer för totalt tio miljarder kronor. Pengarna har hittills fördelats på 81 olika kommunala projekt som enligt Kommuninvests första sammanställning förväntas leda till att man undviker utsläpp av omkring 400 000 ton koldioxid per år. Men i en intervju med Sveriges Radio varnar Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Göteborgs universitet, för att dra sådana slutsatser. Han menar att många svenska kommuner ligger långt framme i omställningsarbetet och kanske skulle ha gjort samma investeringar även utan öronmärkta gröna pengar. Däremot tycker han att Sverige, i och med sitt arbete med gröna obligationer, skapar ett viktigt verktyg på den globala finansmarknaden. – Det är ju en enorm kostnad för den stora samhällsomställning vi står inför.

Behöver bli det mest attraktiva alternativet

Under en presskonferens den 10 januari i år överlämnades utredningen “Att främja gröna obligationer” till finansmarknadsminister Per Bolund från utredaren Mats Andersson, före detta VD för 4AP-fonden. Enligt Per Bolund är utredningen en del i regeringens arbete att främja en hållbar finansmarknad.

Som främsta åtgärd föreslår Mats Andersson att staten följer Frankrikes exempel och går in och emitterar gröna obligationer och även uppmuntrar de statliga företagen att göra detsamma. Dock måste villkoren vara sådana att gröna obligationer framstår som det mest attraktiva finansieringsalternativet för fler aktörer, enligt honom.

Källa: ”Hållbart Byggande”