Gummifabriken-årets arkitekturpris00.jpg

Gummifabriken vinner arkitekturpris

Gummifabriken i Värnamo har byggts om till ett kunskaps- och aktivitetshus. Nu prisas bygget med årets arkitekturpris av Sveriges Arkitekter i Jönköping-Kronoberg.

Priset uppmärksammar ett nyligen färdigt byggnadsverk, som visar prov på innovation och håller hög arkitektonisk klass. Prisutdelaren lyfter det lustfyllda och inspirerande i det nygamla huset och pekar också på vikten av återbruk i byggandet.

– Gummifabriken är en värdig vinnare och ett exempel på hur bra arkitektur kan hjälpa till att skapa nya värden och möjligheter i stadsomvandling. Detta är högst relevant i dagens samhälle där vi måste hitta klimatsmarta och effektiva sätt att återbruka våra byggnader, säger Tom Billingham, landskapsarkitekt och ordförande för Sveriges Arkitekter i Jönköping-Kronoberg, SAJK i ett pressmeddelande.

Kultur, kunskap och företagande

Den nedlagda fabriken har omvandlats till ett allaktivitetshus med ambitionen från politikerna om en inkluderande plats för kultur, kunskap och företagande som kan berika varandra. Huset har plats för Campus Värnamo, bibliotek, teknikcenter, lokaler för utställningar och biograf, auditorium, restaurang och Värnamo Näringsliv. Generalentreprenör har varit Tage & Söner Byggnads AB och beställare Värnamo kommun.

Juryns motivering lyder:

Genom tydlig gestaltning skapas en innovativ och självklar samlingsplats för kultur, kunskap och näringsliv med förankring i Värnamos nutid, dåtid och framtid. Man har lyckats förvandla ett komplext program till en enhet av lustfylld aktivitet och inspirerande möten, baserat på ett enkelt och tydligt koncept av öppenhet och lekfull rationalism.– Det är fantastiskt trevligt att Värnamo kommun genom Gummifabriken vinner SAJK:s arkitekturpris. Att få priset bekräftar målsättningen att verka för en attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur. Gummifabriken är ett bra exempel som visar medvetenhet om arkitektoniska kvaliteter och genomtänkt omvandling av en gammal industribyggnad till en ny mötesplats fylld av inspiration, kreativitet och upplevelser, samtidigt som man har lyckats bibehålla den kulturimage som karakteriserar Värnamo, säger Behnam Sharo, stadsarkitekt i Värnamo kommun.

Källa: Fritt återgivet ur Branschaktuellt