FALKENBÄCK_KVARTERET.jpg

Kv Falkenbäck klart för byggstart

Tage och Söner vann markanvisningstävlingen för kvarteret Falkenbäck i centrala Varberg. Efter en del förseningar är kommunens nya detaljplan nu klar och markarbetena kan starta i början av 2021. Det blir fyra hus med 86 lägenheter fördelade på 43 bostadsrätter och 43 hyresrätter som uppförs runt en lummig innergårdsmiljö.

DET ÄR EN tidigare parkeringsplats, endast fem minuters promenadavstånd från torget i Varbergs centrum, som ska bebyggas. Falkenbäck 25 heter tomten där parkeringsplatsen vid Sveagatan/ Borgmästaregatan ligger. Som ersättning byggs därför ett garage i två källarplan med 190 parkeringsplatser. Kommunen har köpt ytan för 120 av dessa platser. Ett annat villkor i uppgörelsen är att det ingick i åtagandet att även bygga tio lägenheter i Kungsäter, en mindre ort på landsbygden utanför Varberg. De är uppförda och sex av dem är byggda och uthyrda när detta skrivs i slutet av november. Resterande fyra är planerade att byggas när Falkenbäck är klart.

HÅLLBARHET RÖD TRÅD

Hållbarhet är en röd tråd, och husen ska följa kriterier enligt FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader) avseende energiprestanda för passivhus samt byggmaterial enligt Sunda Hus.
– Energieffektivitet är ett kriterium och vi har tagit det ett steg längre med solceller på taket. Vi har dessutom förberett för ellagring i källaren. Vi börjar med en batterilagring i mindre skala och väntar in bättre teknik. Då är vi förberedda så att vi kan bygga ut den kapaciteten, berättar projektsamordnare Thomas Gustafsson på Tage och Söner. Husen är ritade av Liljewalls Arkitekter och har en fin och levande småstadsarkitektur. Lägenheterna är från ettor upp till några femrummare. Materialvalen håller hög standard med mycket naturmaterial, som trägolv och fönsterbänkar i marmor. Balkongerna är stora och sol och ljus flödar genom bostäderna. De större lägenheterna har vardagsrum och kök som skapar genomsikt mellan lägenheternas gårdssida och gatusida, medan andra lägenheter har vardagsrum och kök i hörnläge. De flesta av de minsta lägenheterna vänder sig mot gården. Fasaderna domineras av tegel i vackra skiftningar som kombineras med trä för att ge variation och uttryck. Vindsvåningarnas takkupor bryter av sadeltaken och skapar trevlig variation.

REDAN STORT INTRESSE

Första inflyttning är planerad under första halvan av 2023. Mäklaren Angelina Birgersson har redan påbörjat marknadsföringen och är startklar att släppa ut bostadsrätterna till försäljning så fort alla bitar är på plats:
– Vi har fått förfrågningar med intressenter som väntar på att försäljningen ska starta. Framförallt är det centrala läget, med gångavstånd till stadskärnan, attraktivt. Särskilt bland köpare som sålt sina villor. De vill bo centrumnära med gott om utrymme. Treor och större är mest efterfrågat. Bostäderna har fina planlösningar med alternativa valmöjligheter när det gäller väggar och andra detaljer, vilket också bidrar till ett stort intresse. Kvarteret kommer att innehålla både bostadsrätter och hyreslägenheter. Är man intresserad av att teckna sig för en lägenhet i Kv Falkenbäck kommer försäljning att ske genom Fastighetsbyrån i Varberg.KOMPLEXA FÖRUTSÄTTNINGAR - UTMANING FÖR ARKITEKTEN

Falkenbäck är ritat av arkitekt Per-Henrik Johansson på Liljewall arkitekter. 

Vad var viktigt att tänka på i den här miljön?
– Det var att hitta ett bra koncept kring utformningen av kvarteret som passar och samverkar med omgivande bebyggelse och läget i stadsstrukturen, trots komplexa förutsättning med allmänt garage, hyresrätter och bostadsrätter. Att skapa en miljö kring bostäderna som både ger privata, halvprivata och offentliga rum.

Vad är viktigast för trivseln i bostäder i flerbostadshus?
– Att entréer och gemensamma ytor upplevs som välkomnande, att lägenheterna upplevs som ljusa och rymliga, samt att sambanden mellan rummen är distribuerade för att förstärka möjligheten till social samvaro, men även privata zoner. Kopplingen mellan ute och inne, som gårdssida och gata, väderstreck
och dagsljus, samt att hantera yttre förutsättningar som störningar i form av trafikbuller och annat.

Var det några speciella utmaningar i projektet?
– Den största utmaningen så här långt har varit att få till en bra lösning för det allmänna garaget som skall inrymmas under kvarteret. 

Vad är du mest nöjd med så här långt?
– Att vi lyckats behålla de kvalitéer från tävlingsförslaget med gedigna material, rationella och trivsamma planlösningar, samt distinkta detaljer kring fasader som ger ett starkt helhetsintryck.


Källa: Tage & Söner "Bygget 2021"