Know the rules_1200x640.jpg

Lagarna som trädde i kraft sommaren 2019

Under sommaren har det kommit en rad ändringar av lagar och regler som påverkar stora delar av branschen. Här är en sammanfattning av sådant du kan behöva ha koll på inför hösten.

Det kan vara en god idé att uppdatera sig kring de lagändringar som började gälla i somras. För bygg- och fastighetsbranschen handlar det om en hel del.

Fastighetsägares ansvar kring rökförbud: 

Rökförbudet utökas från den 1 juli till uteserveringar, lekplatser, entréer till lokaler och andra platser där allmänheten har tillträde – fastighetsägare eller hyresgäster ansvarar för att förbudet hålls genom skyltning och tillsägelser. 

Detta har varit en mycket omdiskuterad ändring som får konsekvenser inte minst för fastighetsägare. Sedan 1 juli är rökning förbjudet på allmänna platser så som uteserveringar och lekplatser. Fastighetsägare och hyresgäster i exempelvis lokaler har ansvar för att sätta upp skyltar och säga till personer som inte följer förbudet. 


Utökad fredsplikt på arbetsplatser: 

Ytterligare en ändring som diskuterats flitigt handlar om utökad fredsplikt på arbetsplatser. Bland annat blir det nu olagligt att strejka för att uppnå ett kollektivavtal om det redan finns ett annat kollektivavtal på plats. Dessutom måste parterna först ha förhandlat om de krav som ställs.

Byggnads är idag det fackförbund som ligger i topp när det gäller varslade konflikthot, enligt siffror från Svenskt Näringsliv. En genomgång från nyhetsbyrån TT visar att Sverige dock hör till de länder som har lägst antal konfliktdagar i hela världen. Byggnads har tidigare varit emot ändringarna kring strejkrätten. Tidigare i år ändrade sig dock förbundet och ställde sig bakom lagförslaget som nu gäller sedan den 1 augusti. 

Nytt för altaner

Även bland övriga förändringar finns sådant som uppmärksammats en hel del. Till exempel har nu de nya reglerna börjat gälla för bygge av altan utan bygglov eller anmälan.  Ändringarna innebär att det varken krävs bygglov eller anmälan för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En sådan altan får strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Ändringar i EKS

Därutöver har Boverket gjort ändringar i sina konstruktionsregler, EKS. Omvärldsbevakning har vid ett flertal tillfällen berättat om diskussionerna kring de nya reglerna som började gälla vid halvårsskiftet.


Förlängd nedsättning för först anställda

Den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd, vilket gäller från den 1 augusti.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Från den 1 augusti ska varken allmän löneavgift eller andra arbetsgivaravgifter än ålderspensionsavgift betalas för lön och annan ersättning till anställda som fyllt 15 men inte 18 år. 

Lättare stöd för nystartsjobb

Kravet på att andra anställningsförmåner än lön ska följa av kollektivavtal tas bort för nystartsjobb, från 1 augusti.

Höjt tak för rutavdrag

Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Det höjda taket kommer att gälla för hela beskattningsåret 2019.


Källa: Regeringen