Frosakull_01-2.jpg

Mark och trädgårdsdesign

Stor kompetens inom mark och design

Ett nyligen överlämnat projekt i Frösakull, Halmstad där Tage & Söners markavdelning designat och utfört ett fantastiskt och mycket uppskattat arbete. Vid förfrågan kontakta Daniel Andersson via denna länk.

Pergola med klätterstöd

Pergola med klätterstöd av metall

Platt och stensättningar

och planteringar