Kontrakt02.jpg

Ny avtalsguide vid upphandlingar - skillnad på "funktionskrav" och "specifikationskrav"

Det är skillnad på "funktionskrav" och "specifikationskrav" i samband i avtal om offentliga upphandlingar. Det konstaterar Upphandlingsmyndigheten som nu publicerar en utökad guide för att formulera, utvärdera och följa upp just funktionskrav.

- Funktionskrav låser inte leveransen eller utförandet till en särskild teknik, arbetsmetod eller produkt. I stället tas leverantörernas kunskap, nytänkande och utvecklingsförmåga tillvara, vilket i sin tur kan leda till innovativa och effektiva lösningar på verksamhetens behov, berättar Johanna Enberg, strateg med ansvar för uppdraget på Upphandlingsmyndigheten.

Ska utgöra komplement till befintligt stöd
Funktionskrav är krav som till skillnad från specifikationskrav syftar till effekt istället för utformning.
Enligt Upphandlingsmyndigheten är det nya stödet om funktionskrav tänkt att utgöra ett komplement till det befintliga stöd som Upphandlingsmyndigheten redan erbjuder. Stödet innefattar en introduktion till funktionskrav, praktiska råd och enkla förslag och idéer på principer och vad som är viktigt att tänka på.

Myter om funktionskrav
I stödet ingår även tre metodbeskrivningar som visar hur det går till att formulera funktionskrav i upphandlingsdokumenten, utvärdera och följa upp på funktion.
- Stödet innefattar bland annat svar på ett antal myter om funktionskrav. Som exempel kan nämnas att det går alldeles utmärkt att formulera krav i form av funktion oavsett vilket upphandlingsförfarande som används, något som många inte tror, berättar Johanna Enberg.

I grunden samma utvärdering
Enligt Upphandlingsmyndigheten skiljer sig utvärderingen av funktionskrav i grunden inte från utvärderingen av krav generellt.

  • Funktionskrav formuleras med inriktning på vad som ska uppnås i stället för hur det ska uppnås. I grunden är funktionskrav och detaljerade krav bara olika sätt att formulera krav på.
  • Vi förordar inte någon särskild utvärderingsmodell, utan det är upp till den upphandlande myndigheten eller enheten att välja hur utvärderingen ska gå till. Men vi ger stöd i hur man kan tänka, berättar Johanna Enberg.
  • Genom att ställa funktionskrav öppnar man upp för olika lösningar. Fler företag får på så sätt möjlighet att lämna anbud, vilket förbättrar konkurrensen i offentliga upphandlingar.

    Källa: Dagens Juridik 2019-01-29