Varbergs Bostad_356x205x72.jpg

Nytt avtal med Varbergs Bostad

Vi är glada att kunna meddela att från den 1 maj 2018 så har Tage & Söner skrivit ramavtal med Varbergs Bostad avseende byggnadsarbeten. Avtalet omfattar ny-, om och tillbyggnader samt visst akut- och långtidsplanerat underhåll inom Varbergs Bostads AB:s fastighetsbestånd, norra delen.