sustainability-3295824.jpg

Nytt svenskt certifieringssystem säkerställer klimatneutrala byggnader

Den 29 juni släpptes en pilotversion av ett nytt svenskt certifieringssystem som höjer ribban. Det nya certifieringssystemet NollCO2 är en följd av Sveriges åtaganden i World Green Buildings åtagande från COP21 i Paris 2015.

Målet är alla byggnader ska vara koldioxidneutrala år 2050. För att nå detta mål har tio deltagande länder beslutat att ta fram nationella certifieringar för nollutsläppsbyggnader. I Sverige är det Sweden Green Building Council som tar fram riktlinjerna och organisationen har nu, tillsammans med aktörer i branschen, tagit fram en certifiering som en påbyggnad till befintliga certifieringssystem.

Arbetet med certifieringssystemet har pågått i workshops och arbetsgrupper under 2017. Det har tagits fram under en längre tid i samråd med alltifrån konsulter och fastighetsägare till arkitekter och energirådgivare i olika workshops. Certifieringen är tänkt att vara vetenskapligt förankrad och baserad på granskad och oberoende forskning. Den är också framtagen för att fungera väl med nuvarande svenska och europeiska lagar och regler.

Certifieringssystemet är tänkt att fungera som ett tillägg till LEED, BREEAM och Miljöbyggnad med krav som tillhör de tuffaste i världen. Målet är netto-noll-utsläpp under byggnadens livscykel. Systemet är tänkt att vara en extra sporre för de aktörer som vill ta steget längre och leda utvecklingen framåt, något som nu börjar efterfrågas bland de svenska företagen.

Net Zero-certifieringen beskrivs som ett certifieringssystem till för de absolut främsta i branschen. Men, som Andreas Eggertsen Teder påpekar, har de involverade aktörerna själva drivit på de högt ställda kraven.

– Det har framkommit önskemål från branschen om att ta fram ett robust certifieringssystem som hanterar väldigt många aspekter av en byggnads livscykler redan från början. 

Det som skiljer certifieringssystemet från tidigare system, är teknologiska lösningar liksom lösningar där brukarperspektivet inkluderas på ett annat sätt. Planen är att testa pilotversionen av certifieringssystemet på ett fåtal projekt. Inom ett år ska systemet utvärderas innan det förankras i praktiken. Den slutgiltiga första versionen av manualen beräknas släppas under 2019. Det svenska namnet på certifieringssystemet kommer att beslutas efter att en namntävling ägt rum.

Källa: Hållbart Byggande