Farosymboler01_600x400.jpg

Nytt verktyg för att ersätta farliga ämnen

Kemikalieinspektionen lanserar ett verktyg som ska hjälpa kommuner, företag och offentliga aktörer att ersätta farliga ämnen och kemiska produkter. Verktyget är gratis och finns på svenska och engelska.

Det verktyg som Kemikalieinspektionen lanserar heter PRIO och är ett uppdaterat webbaserat verktyg som kan ge ett mer strukturerat arbetssätt för att kunna identifiera och prioritera farliga ämnen för substitution.

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall.

Det är ett frivilligt verktyg för utveckling mot en giftfri cirkulär ekonomi. Arbetar proaktivt med kemikaliefrågorna och fasar ut användningen av farliga ämnen. Nya PRIO innehåller nya kriterier för vad som räknas som utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen, exempelvis har Kemikalieinspektionen lagt till högfluorerade ämnen, PFAS, som utfasningsämnen. 

Verktyget PRIO kan hjälpa till att få reda på:

 • Hur farligt ett visst ämne är.
 • Vilka farliga ämnen som kan finnas i material/varor eller kemiska produkter.
 • Vilket eller vilka ämnen som bör prioriteras att försöka få bort från material/varor och kemiska produkter.

  Nya PRIO innehåller:

  • nya kriterier för vad som räknas som Utfasningsämnen och Prioriterade riskminskningsämnen, exempelvis har Kemikalieinspektionen lagt till högfluorerade ämnen, PFAS, som Utfasningsämnen. Detta innebär en fördubbling av antalet ämnen i databasen till drygt 10 000 ämnen,
  • förbättrad sökfunktion – nu går det att söka på ämnenas potentiella förekomst i material,
  • möjlighet att söka på många CAS-nr samtidigt med funktionen Batchvis sökning,
  • möjlighet att sortera bland sökträffar
  • möjligt att enkelt att exportera sökresultat (eller hela databasen) till Excel,
  • visning av ämnenas koppling eller association till ett material,
  • uppdaterad information och vägledningstexter.

   

Sökbar databas

Verktyget består av en guide i fyra steg: Inventera, Sök, Prioritera och Substituera med vägledande texter och en sökbar databas med över 10 000 ämnen med farliga egenskaper som uppfyller PRIO:s kriterier.

Läs mer på kemikalieinspektionen via denna länk.

/Källa: Kemikalieinspektionen/