Gummifabriken_IMG_5453_B.jpg

Pressmeddelande Gummifabriken

Den 1 juli 2019 valde Värnamo Kommunala Industrifastigheter (VKI) att skicka in en stämningsansökan mot Tage & Söner Byggnads AB med anledning av att VKI hävde kontaktet med T&S hösten 2017. Den utgången var inte på något sätt förvånande. Stämningsansökan uppgår till 87 miljoner kronor.


Vårt svar till media, näringsliv och gemene man är enligt följande:

Det är naturligtvis tråkigt att det har gått så långt att VKI har skickat in en stämningsansökan mot Tage & Söner. Enligt VKI:s uppfattning har man fått ett fantastiskt fint hus som rymmer fina verksamheter och ett rikt kulturutbud. Man ska inte glömma bort att Tage & Söner utfört ungefär 90 % av detta projekt för VKI.

Vi känner oss trygga med hur Tage & Söner har agerat under entreprenaden och menar att VKI:s krav är ogrundat. Tage & Söner har å sin sida ett krav mot VKI på ca 64 miljoner kronor.

Vi har fört en dialog med VKI om möjligheten att hitta en bra lösning på situationen men bedömer att våra åsikter skiljer sig så pass mycket att enda utvägen tyvärr är en rättslig process.

På det sätt entreprenaden är upphandlad har VKI ansvaret att förse oss med färdiga bygghandlingar. Till följd av fel i dessa handlingar, avsaknad av besked och återkoppling från VKI uppkom störningar och förseningar i Tage & Söners produktion. När VKI hävde avtalet hade Tage & Söner fortfarande inte fått färdiga handlingar att bygga efter. Det är därav för oss obegripligt att VKI inte ser sitt eget ansvar för den uppkomna situationen.

VKI:s agerande har skadat vårt anseende på ett orättvist och onödigt sätt. Vi hoppas att gemene man och näringsliv förstår komplexiteten i ett sådant här projekt där samarbete och förståelse för varandras åtagande är förutsättningar för ett lyckat slutresultat.

En process av denna karaktär förväntas ta flera år.


Marcus Holmgren 
VD