Ranagårdsskolan Halmstad.jpg

Ranagårdsskolan Halmstad

l Ranagård väster om centrala Halmstad uppförs en ny F-9 skola för närmare 900 elever. - En helt ny stadsdel byggs med mycket bostäder. Vi bygger även skolor för att täcka upp behovet från alla inflyttade, förklarar projektledare Christian Eking, Halmstad kommun.

RANAGÅRDSSKOLAN har under en rad år diskuterats och planerats i Halmstad kommun innan spaden slutligen sattes i marken i mars 2022 i den nya stadsdel Ranagård, ett par kilometer från Tylösand. Våren 2023 pågår byggprojektet för fullt med sikte på målgång i mars 2024. - Det håller på att monteras väggar och det läggs bjälklag för att vara klart under 2024.

F-9 skolan Ranagårsskolan med plats för närmare 900 elever, inklusive särskola, kommer även att inrymma ett skol- och folkbibliotek. Det handlar om en skolbyggnad på sammanlagt 13 700 kvadratmeter inklusive idrottshall. Skolan utformas med målet att även fungera som en "mötesplats" för ungdomar utanför ordinarie skoltid där de på kvällstid och helger kan träffas och mötas. På så sätt blir det fler timmar som skolbyggnaden utnyttjas. 

Generalentreprenören Tage & Söner leder skolbyggnadsprojektet där fyra sammanbyggda huskroppar kommer att forma en sammanhållen u-formad skolbyggnad. Huskropparna uppförs med stålstomme, prefabricerade väggar och kläds med en fasad i tegel.

Två huskroppar blir tvåvåningsbyggnader och de andra två skolbyggnaderna uppförs med tre våningar. - Att det i samtliga fall rör sig om huskroppar med en byggnadshöjd på 12 meter har inneburit en hel del tankemöda i byggprojektet för att klara det här med lagar och regler för de takhöjder som en skola ska ha invändigt och ändå få plats med bjälklag, ventilation och allt sådant. Även den u-formade skolbyggnadens placering på byggtomten i Ranagård har varit föremål för omsorgsfulla överväganden. Här handlar det om en optimal placering med tanke på sådant som leverans av material till skolan, hämtning och lämning av elever och siktet på minsta möjliga trafik i Halmstads nya bostadsområde Ranagård. 


FAKTA l KORTHET:
Nybyggnad skola, idrottshall, Halmstad
Tidplan: mars 2022-mars 2024
Byggherre: Halmstad kommun
Generalentreprenör: Tage & Söner 
Arkitekt: LILJEWALL arkitekter AB
Kostnad: 280 Mkr


Källa: Svensk Byggtidning