safety-shoe-2432467.jpg

Rapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor/sjukdom

Rapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor/sjukdom

Vi måste tillsammans öka rapporteringsfrekvensen av riskobservationer, tillbud och olyckor/sjukdom i organisationen. Vid förra revisionen av vårt kvalitetssystem fick vi en större anmärkning på bristen av inrapporterade händelser, och något som de kommer följa upp vid nästa revision som blir hösten 2021.

Rapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor/sjukdom är en del av systematiska arbetsmiljöarbetet som återfinns i arbetsmiljölagen.

Maila eller lämna samtliga rapporter till: sofia.svensson@tageochsoner.se 

Tack på förhand för allas samarbete!

/Sofia Svensson