Pyramidregeln.jpg.png

Så fungerar pyramidregeln i AMA

Har du koll på hur pyramidregeln fungerar i AMA? Här får du en sammanfattning.

Tekniska beskrivningar utgör en central del i upphandling och produktion av olika byggprojekt. Med hjälp av referensverket AMA (Allmän material och arbetsbeskrivning) kan de olika aktörerna i ett projekt vara överens om bland annat material och metoder som skall användas i de olika delarna när man bygger. Rubriker och koder från referensverket blir till grundpelare i dokumentationen för projektet. AMA är ett strukturerat referensverk enligt BSAB96, ett antal koder och rubriker för olika delar i ett byggnadsverk. Referensdokument innebär att man hänvisar till ett dokument i sin tekniska beskrivning istället för att skriva kraven själv. Man får en trygghet i att det är ett krav som branschen själv har kommit överens om. I princip räcker det att i en teknisk beskrivning enbart ange kod och rubrik för att den AMA-texten ska gälla som föreskrift i projektet. 

Pyramidregeln i AMA utgör en av grunderna för hur AMA används och är den hierarkiska struktur som alla koder och rubriker i referensverket är ordnade efter. Strukturen innebär att om man anger en viss kod och rubrik som ligger ganska långt ned i det hierarkiska systemet så är det en hel del annnat som följer med på köpet. Även sådant som ingår i överordnade rubriker till det man föreskrivit gäller nämligen automatiskt, hela vägen upp. -Ju högre upp i systemet man kommer desto mer generella är kraven som ställs. HSD.1414 är tex koden för Läkt för träspån. Den som anger detta i sin beskrivning anger samtidigt samtliga krav som finns under "HSD.141 Läkt för överläggsplattor ed på yttertak". Genom att fortsätta stryka bakifrån hamnar man till slut på den första rubriknivån H "Konstruktioner av längdformvaror". En av pyramidregeln fördelar är att den spar arbete. Genom att ange en enda kod och rubrik får man med en stor mängd innehåll som annars skulle inneburit en väldig massa text. 

Publicerad av: Per Haskel