Final Call Safe Construction training.jpg

Safe Construction Training - Final Call

Sommaren närmar sig och nu är det inte långt kvar till den 1 juli. Då är det obligatoriskt att ha gått kursen Safe Construction Training om man ska beträda en byggarbetsplats som samordnas av ett av Byggföretagens medlemsföretag tex Tage & Söners byggarbetsplatser.

Byggföretag, underentreprenörer och övriga aktörer ska kunna visa att man har genomgått denna säkerhetsutbildning för att vistas inom arbetsområdet. 

Safe Construction Training är en gemensam och digital säkerhetsutbildning för hela branschen. Syftet med kursen är att säkerställa en gemensam syn på säkerhetsfrågor och förbättra beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Safe Construction Training är en digital och kostnadsfri utbildning som idag finns tillgänglig på tio olika språk.

I kursen går man igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet på en byggarbetsplats, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. I och med att kursen syftar till att vara hela byggbranschens introduktion till säkerhet, uppmuntras alla som vill beträda våra byggarbetsplatser efter den 1 juli att gå kursen.

Enklaste sättet att gå Safe Construction Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här, där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06 Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det.

I byggbranschen är alla överens om att vi ska ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt. Arbetet med att minska antalet olyckor på byggarbetsplatserna fortsätter oavbrutet. Därför ska säkerhet och arbetsmiljö alltid prioriteras samtidigt som man jobbar för att höja den generella säkerhetsnivån.