Sega bygglov.jpg

Sega och långdragna bygglov på väg bort

Från den 1 januari 2019 infördes sanktioner som ska sätta press på kommunernas bygglovshantering. Om ärendena inte bereds i tid får kommunerna inte längre ta ut någon avgift.