photovoltaic-2814504.jpg

Skatt på solel ska sänkas

Den omstridda skatten på solel sänks till 0,5 öre per kilowattimme. Det föreslår nu regeringen.

Regeringen har arbetat för att ge solel bättre villkor. Regeringens ambition är att helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar förutom för de allra största anläggningarna. Regeringen ger nu besked om en väg framåt i tre steg.

Regeringens avsikt är att sänka skatten från 29,2 till 0,5 öre/kWh redan den 1 juli 2017, att samtidigt kontakta EU-kommissionen om ett helt borttagande av skatten och att bedriva påverkansarbete i EU.

Steg 1: Nedsättning av skatten

Regeringen avser att föreslå en sänkning från normalskattenivån (idag 29,2 öre/kWh) till 0,5 öre/kWh genom avdrag i punktskattedeklaration. Det är en sänkning med över 98 %. Nedsättningen skulle innebära dels:

  1. att den mycket stora majoritet av solelsproducenterna som idag är helt skattebefriade ska förbli det; dels
  2. att ännu fler producenter av solel för eget bruk får sänkt skatt till 0,5 öre/kWh. Åtgärden omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i EU:s statsstödsregler.

Sänkningen kommer föreslås ske vid halvårsskiftet 2017. Fördelen med trestegslösningen regeringen presenterar idag är att denna sänkning kan införas snabbt för att inte fördröja investeringar.

Steg 2: Notifiering till EU-kommissionen

Parallellt påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en lagrådsremiss som efter beredning skickas till EU-kommissionen för notifiering som statsstöd. Regeringen ber alltså kommissionen att godkänna ett statsstöd (undantag från beskattning) för producenter av solel för eget bruk.

Steg 3: Påverkansarbete

Regeringen avser också bedriva påverkansarbete för att EU:s regelverk och system ska underlätta klimatomställning i ljuset av klimatavtalet från Paris.

- Det är en bra lösning att regeringen redan nu under 2017 kan föreslå en sänkning av dagens skattesats med över 98 procent för ännu fler producenter. Det möjliggör snabba investeringar, samtidigt som vår långsiktiga ambition är att helt ta bort skatten på solel, säger Magdalena Andersson, finansminister

- Beskedet idag är att det kommer finnas bättre förutsättningar för solceller på varenda skola, idrottshall och lager i Sverige. Solelen är en viktig pusselbit i målet om en 100 % förnybar elproduktion, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Publicerad av: Per Haskel