environmental-awareness-679668.jpg

Sveriges Byggindustri "bäst i klassen" avseende miljömedvetenhet

Sveriges byggsektor har seglat upp till en av världens mest miljömedvetna sektorer. Dessutom visar Sverige framfötterna vad gäller en mängd andra miljösatsningar, det visar KPMG:s nya rapport Net Zero Readiness Index.

-Vi har länge sett ett stort intresse för hållbarhetsfrågor inom fastigheter i Sverige och har verkligen lyckats, särskilt med nya byggnader som prioriterar energieffektivitet och ökad användning av trä. Att renovera befintliga byggnader för att anpassa dem inför ökade extrema väderförhållanden är svårt, säger Torbjörn Westman, partner, KPMG.

Net Zero Readiness Index (NZRI), en ny rapport från KPMG, har jämfört 32 länders förmåga att uppnå de globala miljömålen. I rapporten jämförs ländernas framsteg när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser som orsakar klimatförändringar. Rapporten bedömer även beredskap och förmåga att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser år 2050.

-Sveriges regering är engagerad och har varit det länge. Industrin är också engagerad och majoriteten av människor börjar också engagera sig för detta, säger Torbjörn Westman.

Totalt hamnar Sverige på en tredje plats vad gäller landets förmåga att nå Net Zero år 2050.

Bäst i klassen är Sveriges byggindustri där man placerar sig som nummer ett genom att fokusera på energieffektivitet, bland annat genom användning av miljöcertifiering.

- Vi har några företag som sticker ut och verkligen satsar men sen finns det en del som det går mer långsamt för, det är viktigt att få ihop hela paketet för att gå framåt, säger Torbjörn Westman.

Källa: Byggnyheter.se