Povellogga 300x100.jpg

Tage & Söner diplomerat enligt POVEL

Tage & Söner arbetar enligt verksamhetsledningssystemet POVEL

POVEL är ett branschanpassat verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring i enlighet med de krav som ställs i ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2001:1.

Härmed ökar vi ytterligare tryggheten för våra kunder genom att tydligare säkerställa styrning och kvalitet i alla våra projekt. Tillsammans med våra övriga riktlinjer och interna policys innebär POVEL att Tage & Söner på ett heltäckande vis tar ansvar i varje led av arbetsprocessen.