global-warming-2034896.jpg

Tuffare väder -en utmaning för byggare

Extrema väderförhållanden spås bli ett allt vanligare inslag i vardagen. Under vintern har stormarna avlöst varandra. Vid årsskiftet drog stormen Alfrida fram och orsakade bland annat ett ställningsras i Nacka. Ett hus i Norrtälje som var under renovering fick spärras av i förebyggande syfte då man befarade att föremål kunde rasa på grund av stormen.

Mycket tyder på att extremt väder kommer att bli allt vanligare, vilket kräver förberedelser.

Nyligen publicerade Sweco en rapport som visade att många städer idag är dåligt rustade för extremt väder som till exempel skyfall. Under en entreprenad kan väder och vind vara känsliga faktorer, men vad gäller egentligen i ansvarsfrågan om något skulle skadas i till exempel en storm?

– I standardavtalen AB 04 och ABT 06 är huvudregeln att entreprenören ansvarar för skada på en ej avlämnad del av entreprenaden, alltså som utgångspunkt när den  ännu inte är godkänd vid slutbesiktning, säger Martin Peterson, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening.

Storm är inte naturkatastrof

– Skador som uppstår på grund av storm går som utgångspunkt inte under undantaget om naturkatastrofer. Då är huvudregeln att entreprenören bär ansvar för skador på det som ännu inte är avlämnat till beställaren.

Blir en fråga för försäkringen

Ofta blir ändå stormskadan ett försäkringsärende. I AB 04 och ABT 06 finns krav på både allriskförsäkring för skador på entreprenaden och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet.

– Normalt blir det entreprenören som tar väderrisken, men om kostnaderna för skadorna överskrider självrisken blir det ett försäkringsärende, säger Martin Peterson.

Tidsförlängning och skadestånd

Ofta har du som entreprenör svårt att slippa ansvaret för skador på entreprenaden på grund av vädret. Men glöm inte att du kan ha rätt till tidsförlängning och försäkringsersättning.

Om man som entreprenör stöter på hinder och hindras färdigställa arbetena inom avtalad tid kan man ha rätt till tidsförlängning. Osedvanliga väderleks- och vattenståndsförhållanden nämns som giltiga anledningar för att få rätt till tidsförlängning under entreprenaden.

– Men det finns ett formkrav att beställaren ska underrättas utan dröjsmål. Det går alltså som utgångspunkt inte att vänta in att beställaren belägger en med vite för att sedan då hävda rätt till tidsförlängning, säger Martin Peterson och menar att det är bättre att underrätta en gång för mycket än att meddela för sent, både när det gäller hinder och ÄTA-arbeten.

– Men  skadeståndskravet ska framställas inom en viss tid, säger Martin Peterson.

Väderskydd minskar risker

Daniel Nyholm, chef för byggsektorn på försäkringsmäklaren Brim, har ingen framtagen statistik över stormskador. Men han berättar att eftersom varje entreprenör har försäkringsansvaret för sin egen entreprenad kan en stormskada påverka många aktörer och därmed aktivera många försäkringsärenden.

– Det gäller att alla entreprenörer har rätt försäkring och som uppfyller försäkringskraven enligt kontraktshandlingarna, säger han.

Det gäller att vara tillräckligt förberedd för väder och vind. Dagens teknik ger entreprenörerna större möjligheter att kunna förutse vädret och därmed kunna väderskydda entreprenaden på ett korrekt sätt.


/Källa: Tidningen Byggindustrin/