Göteborg
Annedalskolan

Annedalskolan byggdes 1890 och ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram. Men byggnaden hade bl.a. fuktskador, kreosotimpregnerade bjälklag och mycket asbest som påverkade miljön negativt för elever och personal. Skolans planlösning och slutna interiör passade inte heller dagens pedagogik. En omfattande renovering var nödvändig.

EN TOTALENTREPRENAD MED PARTNERINGKONTRAKT var förutsättning för en smidig byggprocess under dessa speciella förhållanden med många osäkra faktorer. – Skolan har byggts om flera gånger under sin livstid och ritningarna över t.ex. bärande väggar stämde inte. Det dök upp många brister under rivningsarbetet som var svåra att förutse och som krävde nya konstruktionslösningar. Konstruktören, som var närvarande hela tiden och kunde ta nödvändiga beslut, hade en viktig roll, berättar Charlotte Odbratt, projektledare för Göteborgs stads lokalförvaltning och fortsätter: – Partnering är ett lösningsorienterat arbetssätt där tar man tar tillvara varandras kunskaper i ett tätt samarbete. Man fastnar inte i diskussioner och konflikter om vad offerter innefattar, tilläggsfaktureringar m.m. Alla är delaktiga i både med- och motgångar. I ett sådant här komplext renoveringsuppdrag är det den mest optimala entreprenadformen.

Invändigt är det en helt ny skola med mycket glaspartier för att undvika osynliggörande. 300 barn från förskola till årskurs sex flyttade in i den fina byggnaden. Charlotte menar att Tage & Söner har visat ett stort engagemang och atmosfären på byggarbetsplatsen var mycket god. – Jag är väldigt nöjd med hur samarbetet fungerade. Vi jobbade tajt ihop och talades vid varje dag. Vi har också haft många här på studiebesök från andra kommuner som står inför liknande ombyggnader, säger hon.

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Göteborg

Beställare: Göteborgs Stad

Enteprenadform: Totalentreprenad som partnering

Bruttoarea BTA: 2 000 m2