Ljungby
Åsiktens äldreboende

Tage & Söner fick förtroendet att på totalentreprenad utföra Ljungby kommuns största byggsatsning någonsin, äldreboendet Åsikten. Detta vård-, omsorgs- och trygghetsboende är nytt hem för närmare 100 boende. Projektet blev dubbelt belönat redan innan årsdagen.

Äldreboendet innehåller 40 hyreslägenheter för vård- och omsorgsboende i en lågdel i markplan samt ytterligare 40 trygghetsboenden i två åttavåningshus. Därtill har Åsikten en vacker restaurang med underbar utsikt och veranda mot Lagans strand. Restaurangen är öppen för allmänheten, liksom de flesta av de aktiviteter som anordnas på Åsikten. Tanken är att föreningar och boende ska fylla huset med liv och social samvaro. – Vi är övertygade om att det ökar livs­lusten hos de äldre och att fler av oss som snart är där vågar se kvaliteten i att bli äldre menar Harriet Andersson utvecklingsledare på socialförvaltningen. Vidare finns reception, träningslokal och anpassade utrymmen för hemsjukvård och hemtjänst.

Nöjd med resultatet

Anna Tönnesen är fastighetsförvaltare och mycket nöjd med slutresultatet:

– Det bästa med Åsikten är att den är så genomtänkt och väl anpassad efter verk­samheten och vårt koncept. De boende trivs och det är väldigt roligt att visa upp byggnaden. Vår dialog med Tage & Söner under byggtiden var mycket god och det bidrog till att det blev ett så lyckat projekt till en relativt låg kostnad i förhållande till resultatet.

Två fina priser

Redan drygt ett halvår efter inflyttningen har Åsikten fått två fina, prestigefyllda priser. Det ena är ett miljöpris från Klimatkommissionen i Kronoberg som delade ut Framstegsstämpeln till Åsikten med motiveringen:

”Åsikten i Ljungby är ett mycket bra exempel på hållbar regional utveckling. Genom nytänkande och framsynta idéer är Åsikten en unik mötesplats både för boende och besökare. Åsikten är byggt utifrån ett helhetsperspektiv med männis­kan i centrum där trivsel, sinnesupplevel­ser och stor hänsyn till miljön är i fokus.”

Det andra är arkitekturpriset 2013 från SAJK, Sveriges Arkitekter Jönköping Kronoberg. Ur motiveringen:

”Byggnaden är vackert belägen strax intill Lagan och har en utformning som tar tillvara på omgivningens kvaliteter. En ”sinnenas trädgård” förstärker ytter­ligare kopplingen mellan hus och plats. Anläggningen har på ett förtjänstfullt sätt brutits ner i ett antal volymer utifrån funktion, och de olika huskropparna har gestaltats med skiftande uttryck. Detta avspeglar sig även i interiören, som tack vare olika rumshöjder och ytskikt resul­terat i en varierad och intressant rums­sekvens. Den svartmålade restaurangen och vård-och omsorgslägenheterna i falurött är stilsäkert utformade, liksom entrén, som med sina distinkt indelade partier och glasfyllningar i gult och grönt har ett tydligt och karaktäristiskt uttryck. Inredning och konst samverkar med bygg­naden och med utemiljön, vilket resulterar i en god helhetsupplevelse.”

Projektfakta

Kategori: OFFENTLIG VERKSAMHET

Ort: Ljungby

Beställare: Ljungby Kommun

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 10 000 m2

Antal lgh: 40 hyreslägenheter samt 40 trygghetsboenden