Hyltebruk
Tillbyggnad av industri och kontor

Tage & Söner har fått uppdraget att bygga nya produktions- och kontorslokaler för Bendex AB som därmed mer än fördubblar sin nuvarande produktionsyta.
 
Bendex huvudprocesser är rörbockning, plåtbearbetning och sammanfogning. Man har nischat in sig mot små och medelstora serier, från prototyper och lågvolymproduktion till årsvolymer upp till 10 000 enheter. Kunderna finns främst inom anläggningsindustri, medicinteknisk industri och lantbruksindustri. Efter några års planering investerade Bendex i en egen plåtprocess 2016. Man gick från enbart rörbockning och sammanfogning till att också kunna plåtbearbeta för att på så sätt kunna leverera kompletta, monterade artiklar ur eget hus.  

Bendex har på olika sätt försökt bibehålla och utveckla en familjär känsla. Det löpande forbättringsarbetet är prioriterat och man jobbar fokuserat med processtyrning. Alla hjälps åt och lyfter varandra.  


Grundat:
1989, registrerat som Bendex 2002
Verksamhet: rörbockning, plåtbearbetning, sammanfoqning
Anställda: ca 40
Vd: Daniel Alexandersson
Certifienngar:
ISO 9000:2015 samt ISO 14 000:2015
Styrkor: samtliga huvudprocesser i eget hus. flexibel organisation, kunniga medarbetare
Utmärkande drag: starkt engagemang, "går ett steg extra för kunden"
Värdesätter: långsiktiga relationer
Värderingar: Gilla - jordnära, innovativa, långsiktiga, lagspelare och arbetsglädje
Utropstecken: Årets Företagare i Hylte kommun 2017

Projektfakta

Kategori: Industri & Kontor

Ort: Hyltebruk

Beställare: Bendex AB

Enteprenadform: Totalentreprenad 

Bruttoarea BTA: 5 500 m2 tillbyggnad varav ca 300 m2 kontorslokaler.

T&S Byggarbetsplats: 
Bendex AB
Alexanders väg 1
314 93 Hyltebruk

Planerad byggtid:
2021-01-20 t.o.m 2022-02-20

Arbetschef:
Per Haskel 

Platschef:
Mikael Andersson