Kungsbacka
Fjärås Bräckaskolan

Vi har fått äran att tillsammans med Kungsbacka kommun genomföra nybyggnationen av Fjärås Bräckaskolan.

Den befintliga skolbyggnaden kommer till att börja med bara rivas till viss del för att ge plats för de nya lokalerna. I de kvarvarande befintliga lokalerna kommer verksamheten fortgå under byggtiden. När den nya byggnaden är i drift kommer resterande huskroppar att rivas för att ge plats för den nya skolgården. 

De nya lokalerna kommer att innehålla en F-5 skola för totalt 660 st elever, ett tillagningskök med kapacitet för 2000 portioner och en idrottshall. 

Projektet kommer att genomföras i entreprenadformen, totalentreprenad i samverkan. 

Planerad byggtid:
2017-06-19 t.o.m 2020-08-10

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Fjärås

Beställare: Kungsbacka Kommun

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 10 000

T&S Byggarbetsplats: 
Fjärås Bräckaskolan
Rossaredsvägen 626
439 72 Fjärås