Gislaved
Demenscentrum Blomstervägen

Gislaved är regionens centrum för demensvård och på uppdrag av Fastighetskontoret har Tage & Söner byggt nytt och renoverat lokaler vid Demenscentrum Blomstervägen.

Lokalerna består i huvudsak av fyra paviljonger byggda kring en grönskande innergård. För att komma ifrån de långa korridorer som ofta präglar vårdinstanser har vi istället förlagt bostäderna i mindre byggnader med korta avstånd. De nya paviljongerna rymmer sammantaget 35 senioranpassade lägenheter.

Fri tillgänglighet till gårdsgrönska

Gården som utgör kärnan av det nya demenscentrumet fungerar som en stimulerande oas mitt i boendet. Genom att den grönskande gården är omsluten på alla sidor kan de boende fritt röra sig i den stimulerande utemiljön utan risk för att komma bort från området.

Mot gården är också alla fasader glasade för att de äldre ska kunna njuta av träd och växter även från insidan.

Utöver lägenheterna för långtidsboende har vi också byggt nio korttidslägenheter.

Upprustade lokaler för bättre kvalitet

Vid sidan av nybyggnationerna har befintliga lokaler byggts om och bättre för boende och personal. Kontor, personalutrymmen, samlingssal, lokaler för dagverksamhet och kök har samtliga upprustats för att bättre motsvara kraven i verksamheten.

Responsen har redan varit mycket positiv och möjligheterna för ökad livskvalitet för de boende och arbetsmiljö för personalen är varmt välkomnade. Ett forskningscentrum är också förlagt i de nya lokalerna.

Gislaved har nominerats till "landets seniorvänligaste kommun". Deras satsning på Demenscentrum Blomstervägen är ett led i att upprätthålla denna ställning. Tage & Söner är glada att vara del i det arbetet.

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Gislaved

Beställare: Gislaveds Kommun, fastighetskontoret

Enteprenadform: Samordnad Generalentreprenad

Bruttoarea BTA: 8 300 m2