Reftele
Tillbyggnad Esbe 2021

Esbe AB i Reftele expanderar på nytt. Tage & Söner har fått förtroendet att som totalentreprenör leda byggnadsarbetet i samband med tillbyggnaden. Esbe exporterar till mer än 50 länder vilket skapar många transporter varje dag. Tillbyggnaden har därför projekterats för att skapa bättre logistik inom fabriksområdet. Tillbyggnaden på 2 700 m2 ger ytterligare produktionsmöjligheter och adderas till Esbes tidigare 15 000 m2.

ESBE ägs av en familj som alltid haft och fortfarande har en stor omtanke för orten och människorna som jobbar och lever där. Naturen och miljön står också högt i fokus då ESBE produkter utvecklas med grundfilosofin att bidra till att energieffektivisera fastigheter. Som en del i att leva som man lär så planeras inom ramen för tillbyggnadssatsningen ett solenergisystem på taket som bidrar till ESBEs totala elenergibehov, vid sidan av tidigare investeringar i vindkraft.

Investeringen väntas landa på 30 miljoner kronor och kommer att möjliggöra såväl bättre godsflöden som ökade tillväxtmöjligheter i produktionen.
- Vi är trångbodda och företaget går så bra att vi behöver en ny kostym att växa vidare i, säger Peter Cerny vd och koncernchef, som även berättar att företaget planerar att nyanställa när produktionen byggs ut.

ESBE tillverkar, utvecklar och marknadsför ventiler och ställdon som reglerar vätskebaserade system i små och stora byggnader. Produkterna ger bättre energiutnyttjande, komfort och säkerhet i system för uppvärmning, kylning och leverans av tappvatten. Stigande energipriser och ökande krav på komfort och bekvämlighet är viktiga faktorer i alla hem. ESBE-familjen växer ständigt och består för tillfället av över 200 medarbetare och vi har en årsförsäljning på cirka 45 miljoner euro. Huvudkontoret och fabriken ligger i Reftele i Sverige. ESBE AB har distributörer i drygt 50 länder.

Planerad byggtid:
2021-03-15 t.o.m 2021-12-20

Arbetschef:
Isak Danell

Platschef:
Janne Hakkarainen

På bilden ser vi runt den specialdesignade spaden från vänster till höger:
Robert Svensson (Elajo El), Peter Cerny (ESBE), Daniel Magnusson (Jochnicks Rör, & Energiteknik) och Roger Kettil (Tage & Söner).

Projektfakta

Kategori: Industri & Kontor

Ort: Reftele

Beställare: Esbe AB

Enteprenadform: Totalentreprenad 

Bruttoarea BTA: 2 700 m2

T&S Byggarbetsplats: 
ESBE AB
Bruksgatan 22
333 75 Reftele