Varberg
Guldsmeden

Guldsmeden- Prisat bygge i gammal stil
2010 brann det gamla mejeriet i centrala Varberg ned. Tage & Söner, som äger fastigheten, beslutade sig för att återskapa fasaden från 1911 så exakt som möjligt. Bakom fasaden uppfördes moderna lägenheter. Byggnadens fasad är inspirerad av den gamla bebyggelse som funnits på platsen. 
Genom att blanda både trä och tegel har man skapat illusionen om att det handlar om två separata byggnader. För denna insats har Tage & Söner fått mycket positiv uppmärksamhet och belönats med priser. Bland annat Hembygdsföreningens diplom för en kulturarvsgärning där ”Fasaden mot gatan vittnar om en eftersträvansvärd lyhördhet för Varbergs kulturhistoriska värden. Banden bakåt i tiden förstärks av att fasaden pryds med den ursprungliga texten Warbergs Mejeri Aktie-Bolag, samt Årets Fastighetsägare 2017 med motiveringen:

"Tage och Söner Byggnads AB är värda ett stort tack och en eloge för det sätt man återbebyggt den brandhärjade fastigheten i kvarteret Guldsmeden med adress Prästgatan 28 i centrala Varberg. Man har här velat knyta an till stadskärnans karaktär och äldre byggnadstradition. De sammanbyggda huskropparna vittnar om, att byggherren bemödat sig om att skapa en fastighet som väl smälter in iden omgivande centrumbebyggelsen, och som förstärker centrums attraktivitet. Det sätt som Tage och Söner genomfört denna byggnation bör tjäna som föredöme för andra som står i begrepp att bygga nytt.

Projektfakta

Kategori: BOSTÄDER, KOMMERSIELLA LOKALER

Ort: Varberg

Beställare: Tage & Söner

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 1450 m2

I byggnaden finns:  7 Lägenheter och 2 affärslokaler