Jönköping University
Högskolan Jönköping

Arbetet har omfattat nybyggnad av lokaler för Jönköping University Hus 10 (K) med servicecenter, tentamenssalar och administrativa lokaler inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping.

Plan 0 inrymmer garage, tekniska utrymmen och förråd i plan samt ramp till garaget och anslutande ramp till garage i befintlig byggnad.

Plan 1 (entréplan) ska ha huvudentrè med allmänt tillgängliga publika lokaler med Entrèhall, ServiceCenter, Tentamensalar och Studiemiljö.

Plan 2, 3 och 4 ska rymma administrativa lokaler och personallokaler för högskolan. Dessa våningsplan ska vara generellt och flexibelt utformade med rums- och fasadmodulen 2400mm samt stommodulen 7200mm respektive 12000mm.

Byggtid:
2017-05-30 t.o.m 2019-05-29

 

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Jönköping

Beställare: HFAB - Högskolefastigheter i Jönköping AB

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 7200 m2

T&S Byggarbetsplats: 
Högskolan Jönköping
Gjuterigatan 5-7
553 18 Jönköping