Halmstad
Holms Förskola

Holms skola och förskola har renoverats och byggts om till 3 förskoleavdelningar samt ett nytt storkök.

Byggtid:
2018-09-01 t.o.m 2019-06-28

 

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Holm

Beställare: Halmstad Kommun

Enteprenadform: Generalentreprenad

Bruttoarea BTA: 930 m2

T&S Byggarbetsplats: 
Holms Förskola
Skolvägen 3
302 79 Holm