Kinnared
Nybyggnad av förskola

Tage & Söner har fått i uppdrag av hylte Kommun att utföra nybyggnad av förskola 1-5 år i 2 avdelningar med tillhörande markarbeten och nyanläggning av skolgård. I etapp 2 efter inflyttning av förskolan kommer även befintlig skolbyggnad att renoveras och byggas om på plan 3. Även renovering av befintlig gymnastikhall/ yttertak ingår i entreprenaden.

Förskolan har fasad av tegel och yttertak med tätskikt av papp. Väggar med träregelstomme och takstolar av limträ. I vissa delar öppet upp till nock med snedtak för att skapa rymd i byggnaden. Golvbeläggning med stegljudsdämpad plastmatta och undertak med akustikplattor. Teknikutrymmen är placerade på ett mellanbjälklag på plan 2.

Värmesystemet är vattenburen golvvärme och en ny bergvärmeanläggning kommer också att installeras.

Byggtid: 2019-10-14 tom 2021-03-30

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Kinnared

Beställare: Hylte Kommun

Enteprenadform: Utförandeentreprenad som generalentreprenad

T&S Byggarbetsplats: 
Brovägen 2A
314 95 Kinnared

Bruksarea BRA: Förskola 825 m2


Platschef: Roger Kettil
Arbetschef: Stefan Johansson