Skene
Kunskapens Hus

Förnyelse av Kunskapens hus

Under pågående verksamhet genomförde Tage & Söner omfattande om- och tillbyggnader av Kunskapens hus. Marks Gymnasieskola är en av Sjuhärads största gymnasieskolor. Totalt går nästan 900 elever här, alla med olika erfarenheter, drömmar och mål. Gymnasieskolan i Marks kommun förnyades i etapper på ett varsamt sätt. I uppdraget ingick också nybygge av arenahall på skolområdet. Nybyggnationen genomfördes med stålstommar och utfackningsväggar med tegelfasad.

Specialutformade gymnasieprogram

Den omfattande förnyelsen av Kunskapens hus var en del i skolans satsning på moderna och kreativa studiemiljöer. Många av gymnasieprogrammen på skolan, som är belägen mellan Kinna och Skene, är specialutformade. Man har ett brett programutbud med elva program – både teoretiska och praktiska - samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Eftersom man har stor variation på programmen, har man stor variation på människor. Här möts samhällsvetare och byggare, esteter och naturvetare, tekniker och idrottare. Tusentals idéer under samma tak. 

Projektfakta

Kategori: OFFENTLIG VERKSAMHET

Ort: Skene

Beställare: Marks Kommun

Enteprenadform: Delad entreprenad

Bruttoarea BTA: 28 000 m2

T&S Byggarbetsplats: 
Kunskapens Hus,
Marks Gymnasium i Skene