Båstad
Kunskapscentrum Agardh

Under vinterhalvåret lyser Kunskapscentrum Agardhs glasade fasad och huvudentré som en lykta över centrala Båstad. De 6 000 kvadratmetrarna vittnar om en djärv byggnad som lett till en ny, officiell mötesplats för alla åldrar. Idag är Kunskapscentrum Agardh tongivande i Båstads stadsbild.

Byggnationen med skola och bibliotek flyter samman utan gränser. Biblioteksrummet i tre plan är byggnadens bas och mittpunkt, som kransas av skolverksamheterna. En fristående äggformation i mitten av huset fungerar som ett kommunikationsnav med dold spiraltrappa och gångbroar mellan de olika våningsplanen. Columbi ägg.

Fasaden är täckt av svart puts, fjällpanel av cederträ, samt glaspartier från golv till tak mot norr och söder.

Luft och ljus var viktiga ledstjärnor i projektet – både av hållbarhetsskäl och för funktionen och estetiken. Stora ljusinsläpp i kombination med solavskärmning minskar energibehov för ljus och kylning. Materialen är valda för sin slitstyrka, värmetröghet och förmåga att åldras vackert. Den öppna skolmiljön utan dolda prång har bidragit till minimal invändig skadegörelse.

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Båstad

Beställare: Båstad Kommun, fastighetskontoret

Enteprenadform: Delad entreprenad

Bruttoarea BTA: 6 000 m2