Halmstad
Kv Byggmästaren

Halmstad kommun utlyste en exploateringstävling för byggandet av nya bostäder i centrala staden. Tage & Söner vann tävlingen i samarbete med White arkitekter i Halmstad vilket resulterade i ett innovativt projekt som byggdes som bostadsrätter i egen regi.

Former i samspel
Kvarteret Byggmästaren har givits en gårdsutformning i samspel med kringliggande bebyggelse och utemiljöer. Huset har en återhållsam bruksarkitektur. Befintligt bostadshus längs Flygargatan har kompletterats med en ny infillbyggnad, som tillsammans med en ny byggnad parallellt med Timmermansleden bildar en helhet med gemensam gård. I varje ”brott” finns större befintliga träd som länkar samman byggnadsvolymerna. Bostädernas sovrum och balkonger är orienterade mot gårdssidan i sydvästläge. På den vackra innegården har nya planteringar kompletterat befintliga träd och växter. Här finns också gårdshus och lekplats. Gården främjar umgänge och aktiviteter i skön utemiljö.

Välbeprövade material
Husen är fyra våningar höga och innefattar källarutrymmen. Välbeprövade material och anpassade lösningar har skapat ett modernt bostadskvarter, både invändigt och utvändigt.

Fasaderna är i tegel med sockel i puts. Taket är belagt med betongpannor kombinerat med fält som bryter av i zinkplåt. Takrännorna är av Rheinzink. Balkonger och uteplatser har försetts med vackra smidesräcken. I varje trapphus finns hiss och klinkerbelagda golv.

Projektfakta

Kategori: Bostäder

Ort: Halmstad

Beställare: Tage & Söner/ KB Timmermansleden sedemera BRF Västra Grönskär 

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 4 520 m2

Antal lgh: 40