Halmstad
Länssjukhuset

Stort ansvar vid sjukhusarbete
Byggnation vid sjukhus kräver särskild planering med hänsyn till den pågående verksamheten. De avdelningar som berörs av ombyggnation ska kunna fortsätta sin vård samtidigt som renovering genomförs. Tage & Söner har stor vana vid att arbeta på sjukhus och fick i uppdrag att genomföra omfattande ombyggnation vid Länssjukhuset i Halmstad och även haft underhållsavtal med byggservice på Länssjukhuset.

Omfattande ytor renoverade
Tage & Söner har i olika omgångar ansvarat för ombyggnad och nybyggnad av flera avdelningar på sjukhuset och genomfört selektiv rivning av hela vårdavdelningar. Total ombyggnad av BB-avdelningen, perinatalt centrum, har genomförts liksom om- och tillbyggnad av infektionsklinik. Även nybyggnad av ”Länken” som omfattar Länssjukhusets knutpunkt. 

Hallands största arbetsplats
Länssjukhuset i Halmstad är Hallands största arbetsplats. Sjukhuset är beläget i centrala Halmstad, med utsikt över havet och med stadens liv och bebyggelse som grannar.

Det är ett komplett akutsjukhus som ger specialistvård dygnet runt. Det är också Hallands största arbetsplats.

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Halmstad

Beställare: Landstinget Halland

Enteprenadform: Generalentreprenad

Bruttoarea BTA: 10 000 m2