Borås
Marklandsparkens förskola

Marklandsparkens förskola i området Hässleholmen i Borås är ett spännande projekt.
En byggnad med innovativ planlösning och stimulerande och vacker utemiljö.

6 avdelningar med tillhörande förskolegård och storkök. 
Byggnadens form ger ett vackert formspråk och möjliggör för ökat ljusinsläpp. 

 

Planerad byggtid:
2017-11-14 t.o.m 2019-04-01

Arbetsledare:
Mikael Sahlman

Platschef:
Göran Björmander

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Borås

Beställare: Borås stad, Lokalförsörjningsnämnden

Enteprenadform: Totalentreprenad 

Bruttoarea BTA: 1500 m2

T&S Byggarbetsplats: 
Marklandsgården
Tunnlandsgatan 
507 44 Borås