Kinnared
Pelletsfabrik Derome Bioenergi

Tage & Söner fick uppdraget att bygga ny panncentral, pelletsfabrik, förvaringssilos och säckningsfabrik med partneringkontrakt på totalentreprenad.

DEROME BIOENERGI ingår i Deromegruppen, som har en stark förankring i trä- och skogsindustrin. Den nya pelletsfabriken ligger intill Derome Timbers sågverk i Kinnared för att ta till vara och förädla spånet från sågen. Fabriken har en kapacitet på 50 000 ton per år och sysselsätter inledningsvis 12 personer i femskift. Ungefär en tredjedel av råvaran kommer från sågen, övrigt köps in externt.

– Fabriken består av en panncentral som dels används för virkestorkarna på sågen, dels för att torka bort fukten ur spånet. Spånet innehåller 50–60 procent fukt, som torkas ned till 8–10 procent. – Därefter mals och pressas spånet till pellets i två Bühlerpressar med kapacitet för 4,5 ton per timma. Sedan fraktas pelletsen med en transportör till en lagringssilo på 13 000 m3 där vi kan lagra 8 000 ton. Produktionen sker året runt, men förbrukningen är under vintern, så lagringskapacitet är viktig. Från silon matas pelletsen till frakt med bulk (lösvikt) eller packas i 16-kilos säck i vår säckfabrik. En pall innehåller 52 säckar.

Projektfakta

Kategori: Industri & Kontor

Ort: Kinnared

Beställare: Derome AB

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 6 000 m2