Majorna Göteborg
Sannaskolan 7-9

Om och tillbyggnad av skola 7-9 samt renovering hus A. 
Om- och tillbyggnad av Sannaskolan I Göteborg. Ombyggnationen avser att nuvarande idrott- och musikbyggnad ska renoveras, då byggnaden är kulturminnesmärkt ska den delvis återställas till ursprungligt utseende enl. handlingar. Tillbyggnaden kommer vara I form av en ny idrottshall. Finsågad lockläktspanel av ek, lika utvändig söderfasad.

Sannaskolan och den befintliga gymnastikbyggnaden (Hus B) är av stort kulturhistoriskt värde vilket ställer särskilda krav på varsamhet vid samtliga entreprenadåtgärder.
Projektet kommer att omfattas av antikvarisk sakkunnighetskontroll.

Planerad byggtid:
2021-12-06 t.o.m 2024-06-30

Arbetschef:
Magnus Svensson

Platschef:
Magnus Svenningsson/ Jesper Hjalmarsson


Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Göteborg

Beställare: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen

Enteprenadform: Generalentreprenad 

Bruttoarea BTA: 2000 m2

T&S Byggarbetsplats: 
Sannaskolan
Jordhyttegatan 5
414 73 Göteborg