Borås
Silverpoppelns förskola

Silverpoppelns förskola i området Göta i Borås är ett spännande projekt. En byggnad med innovativ planlösning och stimulerande och vacker utemiljö.

6 avdelningar med tillhörande förskolegård och storkök. 
Byggnadens form ger ett vackert formspråk och möjliggör för ökat ljusinsläpp. 

 

Byggtid:
2017-11-14 t.o.m 2019-02-01

 

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Borås

Beställare: Borås stad, Lokalförsörjningsnämnden

Enteprenadform: Totalentreprenad 

Bruttoarea BTA: 1500 m2

T&S Byggarbetsplats: 
Silverpoppeln
Islandsgatan 11 
504 32 Borås