Halmstad
Sofiebergs Äldreboende

På det nybyggda området Sofieberg norr om stadsdelen Kärleken i Halmstad har Tage & Söner uppfört ett modernt äldreboende åt Halmstad kommun.

Hur vill du bo när du blir gammal och inte kan klara dig själv? De flesta svarar nog så hemlikt som möjligt och inte på institution. Det var i varje fall vad de referensgrupper kom fram till som fick tycka till om framtidens äldreboende i Halmstad.

De tre bostadshusen hålls samman av en byggnad med trapphus och gemensamma verksamheter. I en lägre del, som vetter mot gatan och busshållplatsen, är huvudentrén tydligt placerad i en vacker trädgård. Byggnaden delas upp i mindre bostadskroppar för att hålla nere skalan och skapa en känsla av ett bostadsområde i grön miljö. Byggnaderna inrymmer 60 boendeplatser i två plan, ett storkök samt en administrationsbyggnad i 3 plan.

De boende ska ha möjlighet att upptäcka nya saker på promenader i och runt byggnaden. Stråk och rum i de gemensamma kommunikationsytorna ska påminna om gator och torg med små mötesplatser. Kopplingen mellan inne och ute är viktig. Man ska enkelt kunna ta sig ut, utan oro att gå vilse. Även de som inte har möjlighet att komma ut ska kunna uppleva de skiftande årstiderna.

Sofiebergs äldreboende är för personer med ett stort omvårdnadsbehov och man får flytta in efter behovsbedömning för en sista, värdig, tid i livet. Ledordet för projektet har varit ”nytänkande”. Visionen är att skapa ett flexibelt boende för framtiden, som månar om de äldres integritet och trygghet och som erbjuder en stimulerande miljö.

Projektfakta

Kategori: OFFENTLIG VERKSAMHET

Ort: Halmstad

Beställare: Halmstad Kommun

Enteprenadform: Samordnad Generalentreprenad

Bruttoarea BTA: 5200 m2

Antal lgh: 60 boendeplatser i två plan