Halmstad
Stadsbiblioteket

Arkitektoniska visioner förverkligades
Byggandet av det nya biblioteket i Halmstad är en av de mest inspirerande utmaningarna Tage & Söner fått förtroendet att ställas inför. De arkitektoniska visionerna är innovativa och vi har fått använda oss av all vår erfarenhet och kunskap för att göra biblioteket rättvisa. Därför är det tillfredsställande att kunna konstatera att våra ansträngningar resulterat i ett unikt, modernt och prisbelönat bibliotek. Biblioteket är öppet och välkomnande och väl synligt i stadens offentliga liv och drar uppmärksamheten till sig.

Ljus och rymd ger rogivande miljöer
Biblioteket är uppbyggt av två betongplan med ett inskjutet balkongdäck emellan. Kring ett kastanjeträd är ett genomgående atrium etablerat. Byggnaden är uppförd utan fasta skiljeväggar, allt för att kunna skapa den eftersökta känslan av mjuka övergångar i biblioteket samt låta det naturliga ljuset prägla lokalerna.

Fasaden är genomgående gjord i stora glaspartier, vilka samspelar med den ljusa interiören och de stora öppna ytorna i biblioteket. Delar av byggnaden skjuter ut över Nissan och närheten till vattnet förstärker känslan av en glidande övergång mellan byggnad och omgivande natur. De svagt konkava bakåtböjda fasaderna skapar spänningsfyllda rum mot parken, musikskolan och entrén. Gränserna mellan ute och inne suddas ut. I de ljusa timmarna avspeglar stora glaspartier de gröna omgivningarna och byggnadens öppna struktur. En del av bibliotekshallen sträcker sig ut över Nissan och är grundlagd med betongpelare till Nissans botten.

Rum för koncentration och avkoppling
Det centralt placerade biblioteket är en självklar samlingspunkt och ett riktmärke i staden. De stora ytorna och den mjukt konkava utformningen av fasaderna skapar tillsammans med Nissans flödande vatten, parkmiljön och de omslutande träden en behaglig stämning. Här kan man studera inför tentamen, slå sig ner med en bok ur hyllorna eller dra sig undan med senaste numret av favorittidskriften. Biblioteket i Halmstad inrymmer också kafé, nyhetsrum, sagorum och föreläsningssalar.

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Halmstad

Beställare: Halmstad Kommun, Fastighetskontoret

Enteprenadform: Delad entreprenad

Bruttoarea BTA: 8 200 m2