Ljungby
Sunnerbogymnasiet

Tage & Söner genomförde en omfattande om- och tillbyggnad av Sunnerbogymnasiet i Ljungby åt Ljungby kommun. Uppdraget utfördes etappvis för minsta möjliga påverkan av undervisningen över tre års tid. Arkitektur och inomhusmiljöer har ägnats särskild omsorg med hänsyn till skolans verksamhet och pedagogiska behov.

Möjligheternas skola
Kunskap, respekt och framtidstro är skolans ledord och genom åren har man fått många bevis på skolans goda kvalitet genom utmärkelser av olika slag. Allra roligast är förstås det erkännande eleverna själva ger sin skola när de svarar på enkäter. andra fina utmärkelser som skolan har fått är:

  • Bästa gymnasieutbildningen enligt Svensk Näringsliv 2013
  • Årets lärare 2013
  • Branschrekommenderad skola inom Bygg- och anläggningsprogrammet
  • UR-skola vilket innebär att skolan samarbetar med Utbildnings Radion

Stora anläggningsarbeten i kringmiljöer
Den totala byggarean var 55 000 kvadratmeter. Förutom lokalrenoveringar och nybyggnation utfördes arbeten i stor skala i anläggande av parkeringsplatser och utomhusytor kring skolhusen samt innergårdar. Dessutom byggdes en kylkulvert mellan skolan och den bredvidliggande Sunnerbos ishall.

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Ljungby

Beställare: Ljungby kommun

Enteprenadform: Generalentreprenad

Bruttoarea BTA: 55 000 m2