Unnaryd
Unnaryds Skola

Renoveringen av Unnaryds skola påbörjades under jullovet och var färdigt till höstterminens start 2018.

Dagens skola byggdes 1953 och nu behöver den renoveras. Unnaryds skola är en F-6 skola med cirka 100 elever. I undervisningen drar man nytta av naturen och omgivande skolskog. Vi-känlsan i skolan är viktig och man arbetar med gemensamma aktiviteter för åldersblandade grupper. Skolan samarbetar också mycket med förenings- och näringslivet i Unnaryd.

Det blir ett omfattande renoveringsarbete som också kommer att modernisera skolan. Det kommer bland annat att byggas grupprum, något som inte funnits tidigare. Även gymnastikhallen ingår i uppdraget.

– De behövs verkligen en renovering. Det kommer att bli så bra för verksamheten med bättre arbetsmiljö för både elever och personal, säger Jacqueline Rumpunen, ny rektor på skolan sedan fyra veckor tillbaka.

Det kommer att bli en del utmaningar under renoveringstiden eftersom verksamheten kommer att pågå som vanligt i den här F-6 skolan som har cirka 115 elever. Men entreprenören och skolan har en tät dialog och alla ser fram emot att få en modernare skola.

 

Byggtid:
2017-12-20 t.o.m 2018-08-15

 

Projektfakta

Kategori: OFFENTLIG VERKSAMHET

Ort: Unnaryd

Beställare: Hyltebostäder AB

Enteprenadform: Generalentreprenad

Bruttoarea BTA: 2 500 m2

T&S Byggarbetsplats: 
Unnaryds Skola
Norra Vägen 22
314 51 Unnaryd