Grimeton
Besökscentrum Världsarvet Grimeton

Radiostationen i Grimeton är ett stycke levande kulturarv. År 2004 upptogs stationen tom ett av FN:s världsarv. Tage & Söner har ansvarat för bygget av ett nytt besökscenter i två delar.

Enda stationen som ännu fungerar

Varbergs Radiostation i Grimeton uppfördes redan år 1925, som en del i ett globalt långvågsnät för radiokommunikation. Med dåtidens mått var radiostationen en av flera moderna stationer för trådlös kommunikation som växte fram under mellankrigsåren.

Nära Varberg och Ullared hittar du Grimeton i en annars stilla del av Halland men för nittio år sedan var radiostationen Grimeton en av de arton knutpunkter som efter första världskriget var den globala trådlösa telegramtrafikens kärna. Centrum och navet i kommunikationsnätet var placerat i USA vid Long Island utanför New York. Svenska Grimeton valdes ut för långvåggstrafiken med telegram mellan USA och norra Europa. Radiosignalerna från Grimeton kunde nå över de dryga 600 milen till New York utan att stöta på land. Mäktigt reser sig den gamla installationen av järn och koppar upp mot himlen. När de byggdes var de högst i Sverige och som besökare är det är lätt att se de 127 meter höga antennmasterna redan på långt håll.

Världsarvet Grimeton är den enda av de ursprungliga stationerna som fortfarande fungerar och är i bruk. Ett i allra högsta grad levande världsarv, med andra ord.

Ljusinsläpp via dubbla glasfasader

Tage & Söner fick förtroendet att uppföra ett nytt besökscenter för allmänheten av Stiftelsen Världsarvet Grimeton. Det färdiga resultatet innefattar en högdel och en lågdel med dubbla glasfasader.

Här ryms nu radiostationens nya visningsrum och besökscenter i lokaler anpassade för det stolta teknologiska arvet. Det naturliga ljusinsläppet skapar rymd och vacker fond åt de många utställningarna och visningarna. Genom de stora glaspartierna ges också en fin vy över stationen i sig. I besökscentrat ryms också café och butik.

Projektfakta

Kategori: Offentlig verksamhet

Ort: Grimeton

Beställare: Världsarvet Grimeton

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 300 m2